Samengevat: voor welke woningen heb je een energieprestatiecertificaat nodig?

Verkoop of verhuur

Je hebt een woning en wil die verkopen of verhuren, maar hebt geen idee of je hiervoor een EPC nodig hebt? Een probleem die bij veel mensen bekend in de oren klinkt. Om een duidelijk overzicht te scheppen kan je gelukkig hier terecht voor een kort overzicht.

Geschatte leestijd: 4 minuten

EPC bij verkoop

De opmaak van een EPC is steeds verplicht bij de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio en van een klein niet-residentieel gebouw of autonoom functionerend gebouwdeel in volle eigendom. Het EPC moet reeds ter beschikking zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop wordt aangeboden. Bij het te koop of te huur stellen moet de EPC score reeds vermeld worden op de advertenties. Je hebt bovendien ook een aantal andere attesten nodig. Ontdek in onze wegwijzer wat je precies allemaal nodig hebt.

Uitzonderingen

Er zijn echter enkele bijzondere situaties die in aanmerking komen voor een uitzondering. Een overzicht van de twijfelgevallen kan u hieronder terugvinden:

SITUATIEEPC VEREIST?
Verkoop van enkel de naakte eigendomnee
Verkoop van enkel het vruchtgebruiknee
Verkoop van een onverdeeld aandeel (%) van de eigendom, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenisnee
Verkoop van residentiële en kleine niet-residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden)nee
Woningen die door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaardnee
Vervallen woningen waarvoor geen onbewoonbaarheids- of ongeschiktheidsverklaring aanwezig isja
Vervallen kleine niet-residentiële eenhedenja
Casco of ruwbouw woningen of kleine niet-residentiële eenhedenja
Woningen of kleine niet-residentiële eenheden die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouwja
Wooneenheden of kleine niet-residentiële eenheden zonder verwarmingja
Woningen zonder of met beperkt sanitair comfortja
Vakantiewoningja
Serviceflatja
Woonbootnee
Stacaravan gebruikt als vaste verblijfplaats en op voorwaarde dat de stacaravan is aangesloten op de nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft sedert meerdere jarenja
Stacaravan overignee
Industriële gebouwen (waaronder gebouwen bedoeld voor opslag)nee
Serres, stallen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijfnee
Werkplaatsennee
Religieuze gebouwennee
Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruiktnee
Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m²nee
Niet-residentiële gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouwnee

Bron: energiesparen.be

Behoort uw woning niet tot één van bovenstaande categorieën? Dan heb je alsnog een EPC attest nodig van zodra de woning te koop wordt aangeboden!

Gelukkig kan je dit bij Deskundo op een heel eenvoudige manier. Selecteer één van onze partners uit uw regio en wordt snel geholpen voor jouw EPC. Je weet meteen de prijs, en kan eenvoudig een afspraak vastleggen.

EPC bij verhuur

Ook bij woning- en handelshuur is een EPC verplicht voor de verhuur van woningen, appartementen, studio’s, en klein niet-residentiële gebouwen of gebouwdelen voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet ook hier beschikbaar zijn vanaf het moment dat de eenheid te huur wordt aangeboden.

Uitzonderingen

Ook bij verhuur zijn er enkele situaties die speciale aandacht vereisen:

SITUATIEEPC VEREIST?
Woninghuur, ongeacht de duur van de overeenkomstja
Handelshuur, ongeacht de duur van de overeenkomstja
Concessieovereenkomst van een klein niet-residentieel gebouwja
Gewone huur met huurovereenkomsten korter dan 2 maandennee
Gewone huur met huurovereenkomsten vanaf 2 maandenja
Onroerende leasingja
Onderverhuurnee
Wooneenheden met huurovereenkomsten van vόόr 1/1/2009nee
Kleine niet-residentiële eenheden met huurovereenkomsten van vóór 1/1/2020nee
Verhuur van residentiële en kleine niet-residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden)nee
Woningen die door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaardnee
Vervallen woningen waarvoor geen onbewoonbaarheids- of ongeschiktheidsverklaring aanwezig isja
Vervallen kleine niet-residentiële eenhedenja
Casco of ruwbouw woningen of kleine niet-residentiële eenheden
Woningen of kleine niet-residentiële eenheden die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouw
ja
Wooneenheden of kleine niet-residentiële eenheden zonder verwarmingja
Woningen zonder of met beperkt sanitair comfortja
Vakantiewoning bij woninghuurja
Vakantiewoning bij gewone huur met een huurovereenkomst van minstens 2 maandenja
Vakantiewoning bij gewone huur met een huurovereenkomst korter dan 2 maandennee
Serviceflat bij woninghuurja
Serviceflat bij gewone huur met een huurovereenkomst korter dan 2 maandennee
Serviceflat  met dagprijs (zonder huurovereenkomst)nee
Woonbootnee
Stacaravan gebruikt als vaste verblijfplaats en op voorwaarde dat de stacaravan is aangesloten op de nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft sedert meerdere jarenja
Stacaravan overignee
Industriële gebouwen (waaronder gebouwen bedoeld voor opslag)nee
Serres, stallen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijfnee
Werkplaatsennee
Religieuze gebouwennee
Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruiktnee
Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m²nee
Niet-residentiële gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouwnee

Bron: energiesparen.be

Behoort uw woning niet tot één van bovenstaande categorieën? Dan heb je alsnog een EPC attest nodig van zodra de woning op de huurmarkt wordt geplaatst!

Gelukkig kan je dit bij Deskundo op een heel eenvoudige manier. Selecteer één van onze partners uit uw regio en wordt snel geholpen voor jouw EPC. Je weet meteen de prijs, en kan eenvoudig een afspraak vastleggen.

Share With Your Friends

05/05/2021