Uw woning verkopen of verhuren? Vergeet onderstaande attesten niet!

Het is tijd voor verandering in uw leven. Het moment om uw huis te laten renderen is aangebroken: u gaat uw woning verkopen of verhuren.

Hier komt echter heel wat papierwerk bij kijken. Om uw kandidaathuurder of -koper voldoende te informeren, hebt u namelijk enkele attesten nodig. Hieronder vindt u een handige checklist, zodat u er zeker geen vergeet.

Klaar om uw woning te verhuren of verkopen zonder zorgen?

Verkoop of verhuur
Keuring elektriciteit

Keuringsverslag van de elektrische installatie

Een elektrisch keuringsattest is een verslag met informatie over de staat en conformiteit van de elektrische installatie(s) in uw woning. Elke elektrische installatie moet voldoen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en dient door een erkend keuringsorganisme te worden gekeurd bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding. Nadien bent u verplicht om de installatie elke 25 jaar opnieuw te laten keuren.

Als u uw woning wil verkopen bent u sinds 1 juli 2008 verplicht een keuringsverslag van de elektrische installatie aan de koper voor te leggen. Bij verhuur is een elektriciteitsattest niet verplicht, maar wel aangeraden.

U wil graag meer info of een lijst van erkende experten?

Keuring stookolietank

Keuring stookolietank

Indien u uw woning met een stookolietank (gasolie, mazout of huisbrandolie) verwarmt, zijn de controle en het onderhoud van deze tank noodzakelijk. Via een keuring van de stookolietank wil de overheid de kans op grondwater- en bodemverontreiniging namelijk verkleinen. De controle van zo’n tank moet periodiek gebeuren door een erkende technicus stookolietanks of een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Bij elke controle stellen zij een certificaat voor u op waaruit ondubbelzinnig blijkt of de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen. Naargelang het resultaat van de keuring, zult u als eigenaar al dan niet actie moeten ondernemen.

Het is niet verplicht uw stookolietank te laten (her)keuren bij de verkoop van uw woning. Een stookolietank moet echter wel verplicht periodiek gekeurd worden en dus moet er eigenlijk wel een keuringsattest aanwezig zijn bij verkoop. Indien dit toch niet beschikbaar is, heeft de verkoper wel nog steeds een algemene informatieplicht tegenover de koper. Ook bij verhuur is het attest niet verplicht, maar wel wenselijk.

Op zoek naar meer info of een lijst van professionals?

Bodemattest

Bodemattest

Via een bodemattest informeert u de nieuwe eigenaar over de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een perceel. Zo komt deze niet voor onverwachte kosten voor de sanering van een vervuilde grond te staan. Het rapport moet worden aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en is in Vlaanderen officieel verplicht bij verkoop sinds 1995. Het bodemattest is niet verplicht bij verhuur, maar het kan in sommige gevallen toch wenselijk zijn om het rapport te voorzien.

Meer informatie over het bodemattest kunt u op de website van OVAM vinden.

Stedenbouwkundig uittreksel

Stedenbouwkundig uittreksel

Het stedenbouwkundig uittreksel verschaft stedenbouwkundige informatie aan de koper van uw onroerend goed. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over eventuele bouwovertredingen, verkooprecht van andere partijen, verlening van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvoorschriften. Het rapport bevat inlichtingen uit zowel het plannen- als vergunningenregister en moet u overhandigen bij de verkoop van uw woning. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan een jaar. Het stedenbouwkundig uittreksel kan worden aangevraagd door notarissen, vastgoedmakelaars en particulieren bij de lokale gemeente. Het uittreksel wordt afgeleverd binnen een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

PID

Postinterventiedossier (PID)

Een postinterventiedossier (PID) verzamelt alle technische gegevens over uw gebouw. Het is als het ware een soort map met plannen van de woning om onaangename verrassingen tijdens eventuele werken, zoals o.a. onderhoud en herstellingen, verbouwingen of sloopwerk, te vermijden. Het PID is verplicht op bouwplaatsen, bij verkoop of moet eenvoudig door de huurder kunnen worden opgevraagd. Dit is van toepassing bij gebouwen waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door een of meerdere aannemers. Het dossier dient de volledige levensduur bij de woning te blijven en te worden aangevuld indien er werken aan het gebouw worden uitgevoerd.

Nood aan meer informatie of een overzicht van leveranciers?

EPC

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat (EPC) informeert mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van uw woning. Dit gebeurt aan de hand van het EPC-kengetal: hoe lager het getal, hoe beter de energiescore van uw woning. Daarnaast vermeldt het rapport kosteneffectieve maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren.

Wie een woning, appartement, studio … verkoopt of verhuurt, moet verplicht een EPC hebben. Het rapport wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige en is in principe 10 jaar geldig. Indien er belangrijke energiebesparende werken aan uw woning zijn uitgevoerd die het gebouw energiezuiniger maken, laat u het EPC beter opnieuw opmaken.

Meer info of een overzicht van professionals die u kunnen helpen?

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een document waarin de staat van een woning op een bepaald moment zo nauwkeurig mogelijk beschreven is. Het meldt alle kenmerken en bijzonderheden van het pand, vaak met aanvulling van fotomateriaal, en wordt daarom ook wel een “staat van bevinding” genoemd. Een plaatsbeschrijving wordt telkens bij aanvang of stopzetten van een huurcontract aangemaakt. Het document is namelijk bedoeld om beide partijen te beschermen indien er schade aan de huurwoning wordt vastgesteld. De gedetailleerde beschrijving maakt het namelijk mogelijk om de toestand aan het begin en einde van de huurovereenkomst te vergelijken.

U hebt meer info of een lijst van experten nodig?

Conformiteitsattest

Conformiteitsattest

In het conformiteitsattest kunt u lezen of uw woning voldoet aan de wettelijke vereisten inzake veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en woonbezetting. Aan elk vastgesteld gebrek wordt een bepaald aantal strafpunten toegekend. Op basis daarvan wordt uw woning conform, ongeschikt of onbewoonbaar verklaard:

  • Conform: eindscore met minder dan 15 strafpunten;
  • Ongeschikt: eindscore van 15 of meer strafpunten;
  • Onbewoonbaar: strafpunten en/of vastgestelde veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Het attest is, afhankelijk van het gemeentelijk reglement van uw gemeente, verplicht of niet. Tegenwoordig stellen meer en meer gemeentes het echter wel verplicht. Hoe dan ook is het een nuttig document: het is namelijk een bewijs voor uw kandidaathuurder dat uw pand voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen en niet ongeschikt of onbewoonbaar is.

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente van uw huurwoning. Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij de Vlaamse regering of uw gemeente een kortere termijn bepaalt.