Spotlight: Het EPC onder de loep šŸ”Ž

EPC-spotlight

Het ā€˜energieprestatiecertificaatā€™, een term die ons veel en tegelijk ook niets zegt. Wie in de voorbije jaren een huis heeft gehuurd of gekocht is ongetwijfeld al eens in contact gekomen met het EPC-attest. Maar wat houdt dit nu precies in? We bekijken hieronder wat je terugvindt in het EPC, hoe je deze kan verbeteren, en waarom is het belangrijk is om geldig EPC attest te hebben.

Geschatte leestijd: 6 minuten

Wat is een EPC?

Een energieprestatiecertificaat is het attest die je alles kan vertellen over de energieprestatie van een gebouw. Hoe lager de EPC-score op het attest, des te energiezuiniger het gebouw precies is.

Het label op je EPC wordt in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet bepaald door het persoonlijke energieverbruik als bewoner, maar gaat puur om de staat van de woning zelf. Simpel gezegd wordt er als het ware een fictieve bewoner geplaatst in elke woning die onderworpen wordt aan het EPC. Op deze manier wordt het mogelijk om verschillende EPCs correct met elkaar te kunnen vergelijken. Zo is het dus best mogelijk dat je als bewoner een lage energiefactuur hebt in een woning met EPC label F.

Enkele factoren die een belangrijke rol spelen bij het EPC zijn onder meer de aanwezigheid van isolatie, hoe de woning verwarmd wordt (denk maar aan een gasketel of warmtepomp) maar zo ook de geometrie van de woning. de gebruikte bouwmaterialen en de totale bruikbare oppervlakte.

Niet zomaar een verplichting

Het energieprestatiecertificaat is niet enkel vrijblijvend interessant, het is verplicht bij verhuur of verkoop van een woning of kleine niet-residentiele ruimte zoals een kantoor, apotheek of bakkerszaak. Op deze manier weten toekomstige huurders en eigenaars of een gebouw voldoet aan de energiedoelstelling van 2050. Indien er geen attest beschikbaar is bij het verlijden van de akte, wordt er een boete opgelegd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Een energieprestatiecertificaat is voor een periode van tien jaar geldig. Heb je als eigenaar binnen die termijn van tien jaar geĆÆnvesteerd in een fotovoltaĆÆsche installatie of is jouw dak intussen geĆÆsoleerd? Dan kan het uiterst interessant zijn om een nieuw EPC te laten opmaken, omdat deze werkzaamheden een positieve invloed hebben op je EPC-score. Als gevolg hiervan stijgt de verkoop- of verhuurwaarde van de woning aanzienlijk, zeker als de woning bijna-energieneutraal is. Sinds de invoering van de EPC labelpremie in 2021 is het bovendien financieel nog interessanter geworden om vrijblijvend een EPC te laten opmaken in het kader van een grondige energetische renovatie. Dit kan u tot wel 5000,-ā‚¬ opleveren!

Wat kan je terugvinden op het energieprestatiecertificaat?

Het energieprestatiecertificaat is een document die er op het eerste gezicht erg ingewikkeld uitziet. Maar geen nood, wij lijsten hieronder de belangrijkste aandachtspunten op.

Bron: vlaanderen.be

Administratieve gegevens

Bovenaan de samenvatting kan je de administratieve gegevens terugvinden zoals het adres, certificaatnummer, type woning en een afbeelding van het gebouw. Onderaan op het attest staat de geldigheidsduur vermeld.

Het energielabel

Sinds de invoering van het nieuwe EPC in 2019 wordt elke woning in een EPC label ingedeeld. Het kengetal, ook de EPC-score genoemd, is ook duidelijk zichtbaar. Deze energiescore is het geschatte theoretische energieverbruik in kWh/mĀ² per jaar van het gebouw. Aan de hand van dit kengetal kan je de woning vergelijken met andere woningen van hetzelfde type.

Vergelijk nooit de EPC score van een appartement met 1 buitengevel met diegene van een open bebouwing, dit heeft weinig zin. Een open bebouwing heeft namelijk een veel grotere oppervlakte die grenst aan de buitenomgeving en scoort dus automatisch een stuk hoger in het EPC-verhaal.

De energiedeskundige

Bij vragen over de uitslag kan je de energiedeskundige contacteren die op het attest vermeld staat. Let er ook steeds op dat de energiedeskundige het document heeft ondertekend. Zonder handtekening is het attest namelijk niet geldig.

Huidige staat van de woning of niet-residentiƫle eenheid

Op de tweede bladzijde van het attest kan je een overzicht terugvinden over de huidige staat van de woning. Hieronder staat algemene informatie over de staat van de muren, beglazing, maar ook de opwekkers voor het sanitair warm water en het verwarmingssysteem. Je kan aan de hand van de groene of rode balkjes uitmaken hoe elk van deze aspecten scoort ten opzicht van de energiedoelstelling van 2050.

Overzicht aanbevelingen

Indien bepaalde zaken in het gebouw niet in orde zijn, dienen deze aangepakt te worden. In dit gedeelte van het EPC kan je een geschatte kostprijs terugvinden om elk van deze zaken te renoveren volgens de huidige normen. Je vindt hier tevens een handig overzicht welke impact elk van deze ingrepen teweegbrengt met betrekking tot het verbeteren van uw EPC-kengetal.

Hoe kan je als eigenaar je EPC-score verbeteren?

Scoort jouw woning slecht op basis van het EPC attest? Hieronder kan je enkele tips terugvinden om jouw EPC score te verbeteren

  • Belangrijk – zorg eerst en vooral voor alle beschikbare stavingstukken wanneer de deskundige langskomt. Wanneer je facturen of andere officiĆ«le documenten van bijvoorbeeld uitgevoerde isolatiewerken kan voorleggen aan de energiedeskundige, mag hij deze in rekening brengen in het EPC. Zonder bewijsstukken en/of visuele waarneming bij het plaatsbezoek mag de energiedeskundige dit niet in rekening brengen in de berekening. Hierdoor komt jouw EPC waarde misschien een stuk hoger uit dan eerst gedacht.
  • Is jouw dak en spouwmuur wel voldoende geĆÆsoleerd? Een woning verliest ongeveer 30% van alle warmte via het dak en 25% via de muren. Indien deze niet correct zijn geĆÆsoleerd kan dit dus een enorme impact hebben op je EPC waarde.
  • Plaats hernieuwbare energie. Om jouw steentje bij te dragen in de transitie naar hernieuwbare energie is het steeds interessant om in te zetten op zonnepanelen of een warmtepomp. Bovendien heeft dit een serieuze en positieve impact op je EPC score.
  • Als alternatief voor een warmtepomp kan het interessant zijn om een condenserende gasketel te plaatsen ter vervanging van een oude en vervuilende ketel.
  • Heel wat oude panden beschikken nog over enkele of verouderde beglazing. Overschakelen van enkel glas naar hoogrendementsbeglazing kan je EPC-score tot 20% laten afnemen.

Hoe een energieprestatiecertificaat aanvragen?

De kostprijs voor een EPC is afhankelijk van het type woning of gebouw, de oppervlakte of het volume ervan en de complexiteit van zijn installaties. Het is dus zeker aangewezen om op voorhand op de hoogte te zijn van de kostprijs. Bij de verkoop of verhuur van een woning wordt de kostprijs van het EPC steeds gedragen door de huidige eigenaar.

Indien je snel het certificaat nodig hebt, is het ook handig om te polsen naar de afleverdatum. Zo ben je gerust dat je de benodigde documenten steeds tijdig kan voorleggen.

Gelukkig kan je dit bij Deskundo op een heel eenvoudige manier. Selecteer Ć©Ć©n van onze partners uit uw regio en wordt snel geholpen voor jouw EPC. Je weet meteen de prijs, en kan eenvoudig een afspraak vastleggen.

Share With Your Friends

18/05/2021