Uw woning bouwen of renoveren zonder zorgen? Volg deze handige checklist!

Er staan mooie plannen voor de deur: een nieuwe woning. Of u nu de eerste steen moet leggen van uw nieuwe woonst, of uw huidig stekje met verbouwingswerken nieuw leven in wil blazen, u hebt onvermijdelijk heel wat attesten nodig. Een documentje hier, een rapportje daar en nog maar eens een papiertje hier.

Ziet u door die hele papierwinkel het spreekwoordelijke bos niet meer? Deskundo has got you covered! Hieronder vindt u een handige checklist, zodat u zeker geen attesten vergeet.

Nieuwbouw of renovatie
EPB

Energieprestaties en Binnenklimaat (EPB)

Een EPB-aangifte is een dossier dat aangeeft of uw bouwproject de energienormen voor nieuwbouw en renovatie naleeft. Het bewijst met andere woorden dat uw nieuwbouw of renovatie conform de EPB-eisen (isolatie, ventilatie, energiezuinigheid of -prestatie …) is gebouwd of verbouwd. Als bouwheer bent u verplicht om een verslaggever aan te stellen en een EPB-aangifte bij de overheid in te dienen. Ontdek hier of uw project dient te voldoen aan de EPB-regelgeving.

Op zoek naar meer info of een verslaggever voor uw EPB?

Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Via de invoer van het kwaliteitskader voor ventilatie op 1 januari 2016 wil de Vlaamse Overheid de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen verbeteren. Sindsdien bent u bij renovatie- of bouwwerkzaamheden verplicht om twee nieuwe documenten op te laten maken: een ventilatieverslag (voor de start van uw werkzaamheden) en een ventilatieprestatieverslag (na de werkzaamheden). Hiervoor dient u beroep te doen op een erkende ventilatieverslaggever.

Geen idee waar u meer info of een erkende verslaggever kunt vinden?

Blower door test_3x

Blowerdoortest

Een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest, geeft aan hoe luchtdicht uw woning is. Via speciale apparatuur en een grote ventilator, die lucht uit of in de woning blaast, wordt gemeten hoeveel lucht er weglekt en waar dit precies gebeurt. Het resultaat van deze meting is belangrijk voor het bepalen van de energiescore van uw woning, het beperken van energieverliezen en als u een passiefhuiscertificaat wil behalen. De test moet worden uitgevoerd door een energiedeskundige of ander soort professional met inachtneming van de procedures die door de overheid zijn opgesteld.

Snel en eenvoudig meer info of de expert vinden die bij u past?

Veiligheidscoordinatie

Veiligheidscoördinatie

Als minimum twee aannemers aan het werk zijn op eenzelfde bouwwerf, bent u verplicht om zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken veiligheidscoördinatoren te hebben. Dit is bedoeld om het risico op arbeidsongevallen bij bouwwerken te verminderen. Bij werven vanaf 500 m² bent u als opdrachtgever verplicht een gecertificeerde veiligheidscoördinator aan te stellen. Bij werven kleiner dan 500 m² kunnen aannemers tijdens de verwezenlijkingsfase zelf de functie van coördinator bekleden.

Meer info of een lijst van professionals lijkt u wel handig?

Keuring elektriciteit

Keuringsverslag van de elektrische installatie

Een elektrisch keuringsattest is een verslag met informatie over de staat en conformiteit van de elektrische installatie(s) in uw woning. Elke elektrische installatie moet voldoen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en dient door een erkend keuringsorganisme te worden gekeurd bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding. Nadien bent u verplicht om de installatie elke 25 jaar opnieuw te laten keuren.

Als u uw woning wil verkopen bent u sinds 1 juli 2008 verplicht een keuringsverslag van de elektrische installatie aan de koper voor te leggen. Bij verhuur is een elektriciteitsattest niet verplicht, maar wel aangeraden.

U kunt wel meer info of een lijst van erkende keuringsorganismes gebruiken?

Keuring riolering

Keuring riolering

Tijdens een keuring van de riolering wordt uw privéwaterafvoer gecontroleerd. Dit zijn uw leidingen voor de afvoer van afval- en/of regenwater die reiken tot aan de aansluiting op de openbare riolering. De keurder gaat bij de controle na of uw privéwaterafvoer aan de wettelijke en technische voorschriften beantwoordt. Voor de keuring dient u beroep te doen op een bevoegde keurder uit uw regio.

De keuring van uw riolering is steeds verplicht bij een nieuwbouw. Bij een renovatie is het enkel vereist indien er grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater worden uitgevoerd.

Meer info of een overzicht van bevoegde experts?

Keuring waterleiding

Keuring waterleiding

Een keuring van uw waterleiding is verplicht omdat de binneninstallatie een belangrijk onderdeel is van de watertoevoer. Door een foutieve materiaalkeuze, slecht onderhoud of een verkeerde installatie van apparaten kunnen er aan uw sanitaire installatie problemen ontstaan. De keuring van uw binneninstallatie moet gebeuren door een erkende keurder. Na de keuring krijgt u een keuringsattest waarop staat of uw installatie ‘conform’ is en of een herkeuring al dan niet aangewezen is.

Een keuring is verplicht bij een nieuwbouw, renovatie van de installatie en belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie.

Nood aan meer info of een lijst van erkende keurders?

Keuring CV installatie

Keuring CV-installatie

Bij alle centrale verwarmingsinstallaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen bent u als eigenaar (en verhuurder) verplicht om deze te laten keuren. De controle dient met name te gebeuren voor elk centraal stooktoestel dat voor het eerst gebruikt wordt, waarvan de ketel of brander vervangen is of dat verbouwd of verplaatst werd. Voor de keuring moet u, afhankelijk van de gebruikte brandstof in uw installatie, een erkende technicus aanstellen. Het keuringsrapport dat u ontvangt, zal aangeven of u uw centrale stooktoestel mag gebruiken.

U kunt wel meer info of een overzicht van beschikbare technici gebruiken?

Keuring stookolietank

Keuring stookolietank

Indien u uw woning met een stookolietank (gasolie, mazout of huisbrandolie) verwarmt, zijn de controle en het onderhoud van deze tank noodzakelijk. Via een keuring van de stookolietank wil de overheid de kans op grondwater- en bodemverontreiniging namelijk verkleinen. De controle van zo’n tank moet periodiek gebeuren door een erkende technicus stookolietanks of een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Bij elke controle stellen zij een certificaat voor u op waaruit ondubbelzinnig blijkt of de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen. Naargelang het resultaat van de keuring, zult u als eigenaar al dan niet actie moeten ondernemen.

Het is niet verplicht uw stookolietank te laten (her)keuren bij de verkoop van uw woning. Een stookolietank moet echter wel verplicht periodiek gekeurd worden en dus moet er eigenlijk wel een keuringsattest aanwezig zijn bij verkoop. Indien dit toch niet beschikbaar is, heeft de verkoper wel nog steeds een algemene informatieplicht tegenover de koper. Ook bij verhuur is het attest niet verplicht, maar wel wenselijk.

Op zoek naar meer info of een lijst van professionals?